آجرنما...شکل ظاهری در بلوک های سیمانی

محصولاتی که بازرگانی شهر اجر تولید‌‌ می‌کند از لحاظ استهکام و زیبایی زبان زد عام و خاص است این امر کاملا ثابت شده است .هنگام مراجعه خریدار نمونه‌ای از اجری که پسند کرده را به مشتری داده و از او‌‌ می‌خواهیم با تمام نیرو و با کمک دو دست ان را بشکند که ال…