آجرنما ..دقیقا همان نمایی که دوست دارید را داشته باشید.

وب سایت شهر آجر نهایت سعی خود را کرده است تا خریدار دقیقا همان نمایی را که دوست دارد در اخر کارداشته باشد . به همین منظور هزاران عکس نما در سایت قرار داده است تا مشتری بتواند نمای مورد علاقه خود را پیدا کند . از روی عکس اجر‌‌ نمی‌توان تشخیص د…