اجرنمای قزاقی...تعریف اجر نسوز

اگر بخواهیم به صورت تخصصی بگوییم آجرهای نسوز در واقع نوعی چینی هستند که از خاکهای نسوز تهیه می‌شود. چینی، نوعی سرامیک مرغوب است که دارای ساختاری ظریفتر و متراکمتر از سفال است. دمای پخت آجرهای نسوز، حدود ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.در این دما کل س…