اجر....ساختار اجر نسوز

بازرگانی شهر اجر با در نظر گرفتن نیاز امروز اکثر متقاضیان نمای اجری و با تحقیق و تفحس در مورد ساختار اجر نسوز پی برد با کمی تغییر در نوع مواد اولیه اجر نسوز میتوان ان را به عنوان یک نمای بسیار با کیفیت برای سازه‌ها و ساختمان‌ها مخصوصا در مناطق…