اجرنما....موارد مصرف اجر نسوز

بازرگانی شهر اجر با بهره گیری از مهندسان مجرب و ازمایشگاه های مجهز به بهترین نوع مواد اولیه تولید اجر نمای نسوز دست یافته که این امر باعث شده اجرنمای نسوز تولید شده در این سازمان دارای کیفیتی بی نظیر بوده و حرف اول را در این صنعت بزند برای استفاده…