اجرنمای قزاقی....موارد مصرف اجر سیلیسی

بازرگانی شهر اجر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع مقاومت اجر در برابر حرارت در اجرهای کوره‌ای نوعی اجر کوره‌ای با استفاده از خاک سیلیسی مرغوب تولید کرده که هر نوع حرارتی را تحمل کرده و در دمای بالا کیفیت خود را از دست‌‌ نمی‌دهد و هیچ افت حرارتی نداشته  و…