اجرنمای نسوز....اجر الومین چه نوع اجری است؟

آجرهای آلومینیومی ساختار این نوع  آجرها، دارای درصد بالایی از آلومین (Al2O3) می‌باشند. آنها را از مخلوط کائولن، بوکسیت و کروندوم که بیش ار ۷۰% آلومین دارد، تهیه می‌کنند دمای پخت این آجرها در حدود ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. آجرهای …