اجر+اجر نسوز...اجر نسوز ویژه چیست؟

آجرهای نسوز ویژه این آجرها نوع خاصی از آجرهای نسوز هستند و در صنعت برای منظورهای ویژه‌ای کاربرد دارند. این آجرها از ترکیبات فلزات واسطه می‌شوند. متداولترین آجرهای این گروه عبارتند از: اجر زیر کونیوم و اجر اکسید کروم(کرومدوم) بازرگانی شهر اجر …