اجرنما....اجر زیر کونیوم چیست؟

برای تولید این نوع اجر از سولفات زیرکونیوم طبیعی با افزودن مقدار کمی آلومین به کوارتز استفاده می‌شود. بیشترین کاربرد آن در ساخت کوره ذوب آلومینیوم، کوره مخزن شیشه مذاب و کوره‌های دارای دمای بالا می‌باشد. همچنین از ذوب سولفات زیرکونیوم با آهک…