اجرنما...موارد استفاده از اجر اکسید کروم

بازرگانی شهر اجر با استفاده از نیروی کار ماهر و مهندسین مجرب و با بهره گیری از ازمایشگاه های مجهز اقدام به تولید بیش از 200نوع اجرنما برای اجرای معماری داخلی و یا نمای خارجی ساختمان کرده و به صورت صد در صدی تمام محصولات خود را تضمین نموده و هر گو…