اجر قزاقی...اجر منیزیتی و روش پخت ذوبی

/*-*/.//اجر منیزیتی تولید شده به روش ذوبی در دماهای بالاتر از ۲۸۰۰ درجه سانتی‌گراد در کوره قوس الکتریکی تولید می‌شود. در این روش مواد اولیه ابتدا ذوب و سپس سرد می‌شوند. اجر تهیه شده در این روش، دارای بالاترین تراکم و کمترین تخلخل است.اگر بعضی از ا…