اجر قزاقی نکات مثبت اجر هیلکس

همچنین بار گیری و حمل بلوک‌های هبلکس که در قالب‌های ۱۵/۳ متر مکعبی بسته بندی می‌شوند با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی به راحتی و اقتصادی تر انجام میگیرد. یک تریلی ۹ پالت بزرگ برابر ۳۵/۲۸ متر مکعب را حمل می‌نماید وب سایت شهر اجر تولید…