اجر نما بعضی از محاسن اجر هیلکس

هیلکس = عایق گرما، سرما، صدا و مقاوم در برابر زلزله و… هیلکس = صرفه جویی در آهن یا آرماتور، زمان اجرا، ملات مصرفی، دستمزد و… هیلکس = چسبندگی قابل توجه با ملات سیمان و ماسه و گچ و خاک به موجب گواهی وزارت مسکن و شهر سازی. اجر+آجر+اجر…