اجر قزاقی اهمیت مصرف انرژی در صنعت اجر

وضعیت مصرف انرژی در صنعت آجر ایران و مقایسه با سایر کشورهای دنیا در سالهای اخیر به دلیل پیچیدگی و تحولات روز افزون جامعه جهانی، عامل انرژی نقش اساسی در اقتصاد و سیاست هر ملت ایفا می‌كند و پیگیری دقیق دورنمای بخش انرژی و اتخاذ استراتژی مناس…