اجر قزاقی وآجر نسوز و تنوع رنگ و اندازه

اجرنما در تهران اجرنما در تبریز   در شهر اجر : تنوع در رنگ و اندازه اجر نسوز به حدی زیاد است که میتوان بی شمار ترکیب نما درست کرد و جالب این است که حتی اگر دو ساختمان از یک کد نما استفاده کنند باز نمای متفاوت و ترکیب متفاوت میدهد. چون ترکیب …