اجرنما ..مزایای اجر رسی

آجر رسی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی که به وسیله بشر تولید شده است،‌‌ می‌باشد. سنگ علیرغم فراوانی و استقامت به راحتی در دسترس قرار‌‌ نمی‌گیرد، این مصالح طبیعی فرم دلخواه را به آسانی به خود‌‌ نمی‌گیرد و با صرف هزینه بسیار قطعات آن یکسان‌‌ می‌گرد…