اجرنمای ساب خورده چیست؟

دنیای ماشینی و کارخانه های تولیدی و افزایش بی حد خودروها و الایندگی هوا به قدری بر روی چهره شهر‌ها مخصوصا کلانشهر‌ها تاثیر منفی گذاشته و نمای شهر را زشت کرده است که باعث شد تولید کننده های بزرگ و مسئولیت پذیر را به فکر تولید محصول جدیدی انداخت که…