اجر قزاقی ..چگونگی ترکیب رنگ دراجرنمای نسوز

اجرنمای نسوز جزو زیباترین نماهای موجود در ایران است که زیبایی خاصی داشته و جلوه ساختمان را فوق العاده شیک و امروزی نشان میدهد.البته اجرنمای نسوز خود به تنهایی این زیبایی را ندارد و باید با یک نمای دیگر(سنگ نما)ترکیب شود. رمز زیبایی اجرنمای نسوز در ترکی…