اجرنما ..مزایای خریدمستقیم ازدفترکارخانه

امروزه با اینهمه تنوع در اجرنما قطعا ریسک خرید نیز بالا رفته است چرا که بعضی از افراد سودجو پا به عرصه تولید اجرنما گذاشته‌اند که بدون توجه به کیفیت و مقاومت محصول تولید کرده و فقط با هدف پایین در امدن هزینه تولید اقدام به تولید این مصالح نمود…