اجر نسوز ..خواص مکانیکی وشیمیایی اجر

هر یک از اجرها بسته به نوع ساخت و مورد مصرف دارای خواص خاص خود هستند که هنگام استفاده از اجر باید به محیط و مکان و نوع مصرف ان دقت لازم راکرده و سپس نسبت به خرید اجر مناسب همان مکان اقدام کرد بنابراین برخی از خواص اجرها را در پایین توضیح میدهیم تا شاید…