خواص اجرهای نسوز

اجرهای نسوز به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن در نقاط حساس از جمله تحت فشار بالا قرلار داشتن و دائما در مجاورت مواد شیمیایی بودن و یا در مقابل حرارت بالا بودن باعث‌‌ می‌شود که در تولید این نوع اجرها دقت بیشتری به خرج داد و هیچگونه کوتاهی در ام…