اجر قزاقی + درباره نمای مسجد حکیم

مساجد قدیمی جزوی از تاریخ دیرین و نشان دهنده ذوق هنری و میزان خلاقیت بالای معماران ان زمان است به همین دلیل است که مساجد قدیمی تا این حد مورد توجه بالای طراحان امروزی قرار‌‌ می‌گیرد.مساجد ان زمان دارای چنان طراحی زیبایی بوده که حتی امروز و بعد …