چگونگی طراحی با اجر نما

امروزه طراحی نمای ساختمان به یکی از ارکان مهم ساختمان سازی تبدیل شده و تمام سازندگان به این نتیجه رسیده اند که برای موفقیت در امر فروش ساختمان باید برای نمای سازه خود طرحی زیبا و امروزی و شیک را اجرا کنند تا با این کار نیمی از مسیر فروش را…