اجر نما و تنوع در چینش ان

امروزه با تنوع بی نظیری که در شیوه های چینش اجرنما به وجود امده باعث شده که هر سلیقه ای بتواند به راحتی طرح مورد نظر خود را انتخاب و اجرا نماید.تمام این شیوه‌ها توسط طراحان و معماران بارها و بارها مورد ازمون قرار گرفته تا مشخص شود که کدام شیوه …