اجر نسوز ..جداقل حدودقابل قبول و ویژگی ها

نمای ساختمان حساس ترین قسمت سازه برای نما با اجر است چون دائما در معرض باد(خوردگی) و دوده و گرد و غبار(کثیفی و کهنه گی) و سرما(یخ زدگی)و گرما(انبساط)قرار دارد به همین دلیل باید دارای تمام ویژگی‌ها و استانداردهای موجود باشد تا نمای ساختم…