اجر نما ..مصرف اجرغیراستانداردوشرایط ان

اگر در شرایط خاص مجبور به استفاده از اجر نمای غیر استاندارد شدیم برای این کار حتما باید به چند ویژگی توجه کامل کنیم و سپس اقدام  به استفاده از این نوع از اجر نماها کنیم چون ریسک استفاده و به کار گیری این نوع از محصولات بسیار بالا هست و امکان بروز …