اجر قزاقی ..ویژگیهای اجر نسوزوماسه اهکی

در چند سال گذشته اجر نسوز فقط برای جداره داخلی انواع کوره‌ها با مصارف گوناگون و همچنین برای باربیکیو و کباب پزها مورد استفاده قرار‌‌ می‌گرفت اما امروزه با سعی و تلاش و ازمایشات گوناگونی که در ازمایشگاه های پیشرفته بازرگانی شهر اجر انجام گرف…