اجر نما ..اشکال وانواع اجرهای غیر رسی

(اشکال و انواع آجرهایی که بدون خاک رس ساخته‌‌ می‌شوند) اجر جوش /اجر خاص در صنعت سفال پزی است که در کشورهای صنعتی دارای اهمیت ویژه‌ای است از این اجر برای نماسازی ساختمان‌ها فرش کف پیاده روها پوشش بدنه و کف آبروها و مجراهای فاضلاب و تون…