نحوه صحیح گداختن اجر نما

//یکی دیگر از مراحل مهم در صنعت تولید اجر نمای درجه یک پختن یا گداختن اجر نما در کوره‌‌ می‌باشد برای تولید اجر نمای درجه یک نوع کوره بسیار مهم است هر قدر کوره مدرن و جدید و استاندارد باشد نوع اجر نمای تولیدی نیز مرغوب و با کیفیت بالا‌‌ می‌باشد.. (ن…