اجر قزاقی..از دیگر خواص اجر های نسوز

--*/.اجر نمای نسوز دارای خواص مثبت بسیاری است و این امر باعث متمایز بودن این نوع از اجرنماها با سایر اجرها شده است که از ان جمله میتوان به مقاومت مکانیکی این اجر نماها اشاره کرد اجر نمای نسوز دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی است و به …