اجر نما ..لکه شدن اجروراه جلوگیری ازان

/-*در زمان اجرای نمای ساختمان امکان دارد روی اجر نماها لکه شود و اگر این مشکل سریع حل نشود لک به داخل بطن اجر نفوذ کرده و دیگر با هیج راه حلی برطرف نمیشود این مشکل در زمان بندکشی نمای ساختمان چند برابر‌‌ می‌شود چون بندکشی نما کاری است حساس و…