اجر قزاقی ..نحوه اجرای نمای اجری

نحوه اجرای نمای اجری:قدم اول تراز نمودن زیر سنگ ازاره است،اگر سطح زیر اولین رج سنگ نما تراز نباشد، شمشه گیری با ملات ماسه و سیمان باید در حالت کاملا تراز اجرا شود. اگر سطح تراز در حد چند میلی متر بالا و پایین باشد با گود گذاری با چوب سر و…