اجرنما و باید ها و نباید ها

بورس اجر تهران در سایت اجرنما ..وب سایت شهر اجر
آجرهای مصرفی درنما باید دارای مشخصات زیر باشند:
ـآجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترك خوردگی، شوره‌زدگی آلوئك و نظایر آن باشد.
طول و عرض وضخامت آجرهای مختلف بایدمطابق جدول شماره یك باشد.باید در نظر داشت كه رواداری یاد شده در مورد آجرنما درهنگام اجرا توسط ماشین مخصوص ساییده و یكنواخت میشود.
خط فصل مشترك سطوح آجرها باید مستقیم و زوایای تلاقی آنها قائمه و سطوحشان صاف باشد.
ـ سوراخ‌ها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یكنواخت در سطح آن توزیع شده باشند و جمع مساحت آنها باید ۲۴ تا ۴۰ درصد سطح آجرها باشد. بعد سوراخ‌های مربع وقطر
ـ وزن مخصوص: هر دونوع آجر ماشینی و دستی نباید از ۷/۱ و وزن مخصوص فضایی آنها از ۳/۱ گرم بر سانتی متر مكعب كمتر شود.
ـ آجرهای مصرفی درنما باید در برابر یخبندان پایدار باشند و درآزمایش یخ زدگی دچارخرابی ظاهر مانند ورقه ورقه شدن، ترك خوردن و خوردگی نشوند.
درصد وزنی جذب آب در آزمایش ۲۴ ساعته در مورد آجرهای ماشینی نباید از ۱۶ ودرمورد آجرهای دستی از ۲۰ بیشتر شود و درهر دونوع آجر از ۸ كمتر باشد.

پیچیدگی درامتداد  آجر حداكثر ۴ میلیمتر . آجر نباید انحنا وفرورفتگی بیش از ۵ میلیمتر داشته باشد …………….
ـ
نمك‌های محلول موجود در آجر:…………………
نمك‌های محلول درخاك رس اولیه موجود می‌باشند و یا درحرارت كوره تولید می‌شوند. نمك‌های محلول میتوانند موجب بروز شوره بشوند. سولفات‌های محلول ممكن است به سطح آجر حركت كرده و داخل ملات یا اندود بشوند و موجب انتشار شوره و فساد ملات به وسیله حمله سولفاتها شود كه در صورت استفاده از آنها درخارج از ساختمان باید از ملات سیمان ضد سولفات استفاده شود.
شوره:شهر اجر
گاهی اوقات شوره به صورت گرده سفیدی برسطح كار آجری نوساز پدیدار میشود.علت این پدیده انتقال نمك‌های حل شده دررطوبت ازداخل آجر به سطح نما، جایی كه آب تبخیر می‌شود و از خود بلوری‌های نمك را بر جای می‌گذارد،‌ می‌باشد. اغلب اوقات اینگونه شوره در طول یك سال بدون بر جای گزاردن اثر تخریبی خود به خود از بین می‌رود. دركارهای آجری خارج از ساختمان و درمحیط هایی كه مرتبا مرطوب و خشك می‌شوند، شوره هر زمانی میتواند ظهور كند. از این مهمتر شكل گیری نمك‌های متبلور شده درزیر پوسته ایجادنمای آبله گون ویاپوسته شدن نما می‌كند.
روش برطرف كردن شوره:شهر اجر
برای بر طرف كردن شوره سطح شوره زده را بامخلوط ۲ تا ۴% آب وسركه باكمك بر س نرم پاك می‌كنند.سطح آجركاری ممكن است در طول عملیات بنایی با ملات سیمانی یا آهكی كه از ملات تازه بیرون می‌ریزد، لكه بردارد. در هر دو صورت لكه باید با برس، بدون آلوده كردن سایر سطوح تمیز شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *