تنوع اجرنما در شهر اجر تهران

اجر
اجرنما
اجرنسوز
اجر قزاقی
اجر انگلیسی
اجر امریکایی
اجر رستیک
در دفتر فروش وب سایت شهر اجر  در تهران همه انواع اجرنما که در صنعت آجرنما تولید میشود به نمایش گذاشته شده است انهم با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت .
و از طرفی مشتری میتواند عکس نمای خود را از قبل در سایت ببیند چون که بیش از 1500 عدد عکس نما در سایت قرار داده شده است تا مشتری دقیقا همان نما را که دوست دارد انتخاب کند .