اجرنمای نسوز یا اجرنمای شیل /فروش اجرنما/ایران/ تبریز

اجر سنتی
اجر جدید
اجر . و اجرنما و اجر قزاقی و اجرنمای سنتی :
یکی از سوالات مهم این است که از اجر نسوز در نما استفاده شود یا اجر شیل.
در کل باید گفت: از نظر استحکام و دوام و کیفیت هر دو آجر در سطح خوب و قابل قبول قرار دارند. فقط چند مورد در انتخاب اجر نسوز یا اجر شیل موثر است .
اول رنگ آجر: رنگ اجر نسوز رنگ های خاص هستند و  اجرهای شیل نیز رنگ خاص دارند . این موضوع بستگی به سلیقه شخص دارد .که رنگ از نو آجر نسوز را انتخاب کند یا آجر شیل .                                                                             دوم قیمت :از انجاییکه اجر نسوز  از خاک نسوز تولید میشود . قیمت متریال ان بالاست .قیمت اجر نسوز بالاتر از قیمت آجر شیل میباشد .ولی از نظر کیفیت و دوام حتی میتوان گفت آجر شیل که از سنگ اسیاب شده تولید میشود از اجر نسوز  بهتر میباشد .