اجر ختایی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اجر خطایی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اجر خطایی اجری هست که به شیوه دستی و سنتی تولید میشود و از خاک رس تولید میشود . در اصل اجر خطایی همان اجر قزاقی است .
اجر قزاقی در ابعاد 20*20 را اجر خطایی میگویند.
وب سایت شهر اجر بزرگترین مرکز عرضه اجر خطایی در ایران .

اجر
اجر زرد
اجر قرمز
اجر  قزاقی
اجر   نسوز
اجر   سنتی
اجر   رستیک
اجر  برای نما
اجر   در تهران
اجرنما
اجر قزاقی
اجرنمای قزاقی
اجر نسوز
اجرنمای نسوز
اجر نسوز نما
اجر نسوز قرمز
اجر نسوز سفید
اجر نسوز مشکی
اجر نسوز شاموتی
اجرنسوز
اجرنمای نسوز
اجر قزاقی
اجرنمای قزاقی
وب سایت شهر اجر در تهران وتبریز شعبه دارد.