خرید اجر کف یا اجر کف فرش

اجر کف چیست؟
اجرنمای کف چیست؟
از چه نو اجری برای کف محوطه استفاده میشود؟
مقاومت اجر کف نسبت به مصالح دیگر چکونه است؟
اجر کف چه محاسنی دارد.
اجر کف چه انواعی دارد؟
اجر کف چه ابعدی دارد؟
اجر کف را از کجا تهیه کنیم؟
توضیح اینکه به اجر کف ..اجر کف فرش میگویند .اصولا اصطلاح کف فرش زیباتر و درستتر است.

اجر قزاقی از نظر رنگ
اجر قزاقی زرد
اجر قزاقی قرمز
اجر قزاقی اخرا
اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ
اجر قزاقی قرمز کم رنگ
اجر قزاقی ابلق
اجر قزاقی حنائئ
اجر قزاقی ترکیبی
اجر قزاقی پوست پیازی
اجر قزاقی ترکیبی تیره
اجر قزاقی ترکیبی روشن
اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4
اجر قزاقی 6*20*10
اجر قزاقی 20*20*4
اجر قزاقی 20*20*5
اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل
اجر قزاقی نیمه
اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش

اجر کف در ابعاد 20*20‌‌ می‌باشد . از نظر مقاومت از همه مصالح مانند موزاییک وسنگ محکم تر و مقاوم تر است. اجر کف از همه مصالح به علت رنگ بندی متفاوتی که دارد از همه مصالح دیگر زیباتر است. اجر کف در هنگامی بارندگی لغزنده نمیشود .بازی رنگ اجر کف زیبایی خاصی دارد. اجر کف کلا به دو نوع تقسیم میشود :
اجر کف قزاقی یا اجر کف سنتی
اجر کف پرسی
اجر کف قزاقی همان اجر 20*20 قزاقی است که از قدیم در کف بنا‌ها استفاده میشد وامروزه بسیار مورد استقبال قرار میگیرد چون هم بسیار مقاوم و ماندگار است هم رنگ های زیبایی دارد که محوطه بسیار زیبایی را بوجود میاورد.
اجر کف پرسی با شیل یا پایه سنگ درست میشود که بسیار مقاوم است و بصورت مکانیزه تولید میشود و رنگ های قرمز و ابلق و زرد دارد.