نمای اجر هلندی

اجرنمای هلندی به اجر ی گفته میشود که در کشور های هلند وهمسایگانش مورد استفاده قرار میگیرد و به علت شکل خاص و رنگهای خاص ان بسار زیباست . ومی توان گفت زیباترین نمای ساختمان از اجرای اجری هلندی بدست‌‌ می‌اید.اجر هلندی همانند اجر قزاقی بصورت سنتی تولید میشود.
رنگ های اجرنمای هلندی:
اجرنمای هلندی قرمز ماتیکی
اجرنمای هلندی مشکی
اجرنمای هلندی بنفش
اجرنمای هلندی شکلاتی روشن
اجرنمای قهوای شکلاتی تیره

ابعاد اجرنمای هلندی:
اجرنمای هلندی6*21*2
اجرنمای هلندی 10*10*2
اجرنمای هلندی 5*16*1
اجرنمای هلندی 8*
18