اجر نمای نسوز شاموتی و رنگبندی ان

///اجر نسوزشاموتی که شامل:

اجر نسوز شاموتی روشن/اجر نسوز شاموتی تیره/اجر نسوز شاموتی متوسط
توضیح در مورد اجر نسوز شاموتی اینکه رنگ خاصی از اجر نسوز‌‌ می‌باشد که به ان اجر نسوز شاموتی گفته میشود  که تقریبا از رنگ کرم خیلی کم رنگ تا قهو ه‌ای کم رنگ دامنه رنگ ان‌‌ می‌باشد . و ترکیب این سه رنگ نمای بسیار شیک و البته روشن  بوجود میاورد . اجر نسوز شاموتی شیک ترین نوع اجر نسوز برای نما‌‌ می‌باشد .
/اجر نسوز سفید صدفی/
/اجر نسوز قرمز روشن/
/اجر نسوز کرم/
/اجر نسوز بلدرچینی/
/اجر نسوز صنعتی که طبقه بندی ان بر اساس تحمل درجه حرات‌‌ می‌باشد/
اجر نسوز در تهران و اجر قزاقی در تهران و اجر سنتی در تهران و اجر رستیک در تهران اجر شیل در تهران  و اجر هلندی در تهران و همه انواع اجرنما در تهران را در یک جا ببینید . انواع اجرنما در وب سایت شهر اجر با دو دفتر مرکزی در تهران و تبریز