تنوع محصولات در وب سایت شهر اجر

//تنوع محصولات//…
اینکه در سایت  یا کارخانه یا فروشگاه فقط یک نوع محصول باشد یعنی سایت ناقص است و کسانی که‌‌ می‌خواهند اجرنمای ساختمان را انتخاب کنند انتخاب محدودی دارند و برای همه سلیقه‌ها مسلما کافی‌‌ نمی‌باشد . از این رو وب سایت شهر اجر  تمام سعی خود را کرده است تا تمامی محصولاتی که در صنعت اجرنما شامل اجر نسوزنما و اجر شیل و اجر ابلق و اجر گلبهی و اجر زرد. اجر قزاقی  واجر سنتی  واجر رستیک و اجر هلندی  را در همه رنگ‌ها وهمه اندازه‌ها یکجا در اختیار بیننده قرار دهد تا مشتری انتخاب های بی شماری داشته باشد .باور کنید کار اسانی نیست و وب سایت شهر اجر بیشتر از همه به این موضوع افتخار میکند .وب سایت شهر اجر در این زمینه اقدام به ایجاد مراکز فروش کامل در ایران کرده است. مراکز فروش اجر در ایران مربوط به وب سایت شهر اجر شامل :
//فروش اجر در تهران / اهن مکان
//فروش اجر در تبریز/ازادی