قیمت پایین و تنوع محصولات در شهر اجر

..///قیمت پایین محصولات:
اینکه کیفیت محصول را به هر قیمتی بالا برده شود و باعث گران شدن محصول گردد به نظر وب سایت شهر اجر افتخاری محسوب نمیشود. بلکه موفقیت در ان است که بالاترین کیفیت را با حداقل قیمت عرضه کنیم . وب سایت شهر اجر انواع اجر نسوز نما واجر شیل وگلبهی و اجر ابلق را با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت عرضه میکند . بطوریکه امروزه ادعا داریم که از این نظر در ایران بی رقیب هستیم.
..///تنوع محصولات:
اینکه در سایت فقط یک نوع محصول باشد یعنی سایت ناقص است و کسانی که‌‌ می‌خواهند اجرنمای ساختمان را انتخاب کنند انتخاب محدودی دارند و برای همه سلیقه‌ها مسلما کافی‌‌ نمی‌باشد . از این رو وب سایت شهر اجر  تمام سعی خود را کرده است تا تمامی محصولاتی که در صنعت اجرنما شامل اجر نسوز نما و اجر شیل و اجر ابلق و اجر گلبهی و اجر زرد را در همه رنگ‌ها وهمه اندازه‌ها یکجا در اختیار بیننده قرار دهد تا مشتری انتخاب های بی شماری داشته باشد .باور کنید کار اسانی نیست و وب سایت شهر اجر بیشتر از همه به این موضوع افتخار میکند******** .