تاثیر استفاده از انواع اجر در زیبایی نما

/. به کار گیری آجر شیل اجر نسوز  و اجر هلندی و اجر قزاقی یا اجرسنتی واجر رستیک. در ابعاد مختلف نما را زیبا و زنده میکند . و انهم به علت این است که مواد رنگی در ان وجود ندارد.

و همان رنگ سنگ و خاک  میباشد و بازی رنگی که در این نوع آجر است باعث زیبای منحصر به فرد نما میشود.

// دادن تنوع به بند کشی آجر بصورت متفاوت چرا که تنوع در بند کشی بسیار در زیبای نما موثر میباشد. و همچنین نوع رنگی که به بند زده‌‌ می‌شود.

امیدوارم این مختصر در زیبای نمای شما موثر باشد .

وب سایت شهر آجر بهترین و به صرفه ترین انتخاب !!!!!!!!
وب سایت شهر اجر  وانتخاب نما از روی عکس های پروژ‌ها نیز در زیبایی نما کمک‌‌ می‌کند.
وب سایت شهر اجر با ایجاد 2 دفتر فروش در ایران‌‌ می‌تواند زیباترین نما را برا شما ارائه دهد. دفاتر فروش وب سایت ///شهر اجر در ایران :
//فروش اجر در تهران/ اهن مکان
//فروش اجر در تبریز/ازادی