ارائه جدیدترین مدلها و رنگها در وب سایت شهر اجر

///وب سایت شهر اجر همیشه جدید ترین مدل های اجرنما را ارائه میدهد. مدل های اجرنما و طرح های اجرنما اعم از اجر شیل /اجرنسوز/ اجر قزاقی/ اجر رستیک /اجر هلندی و اجر جدید و سنتی اکثرا بی نظیر و مخصوص شهر اجر است .که در هیچ نمایشگاه و فروشگاه اجر و اجرنما وجود ندارد. وب سایت شهر اجر و فروشگاه های ان در سراسر ایران دقیقا همان چیزی که مشتری میخواهد را  ارائه میدهد. هیچ سلیقه‌ای در وب سایت شهر اجر  بی جواب نمانده است.
در حال حاضر وب سایت شهر اجر که بزرگترین سایت تخصصی اجرنما در ایران است با دو فروشگاه و نمایشگاه برتر در ایران حرف اول و اخر را میزند . فردی که اجر و اجر نما را از فروشگاهی غیر از فروشگاه شهر اجر بخرد باید مطمئن باشد که بهترین را نخریده است. چون بهترین همیشه در شهر اجر  وجود دارد. شهر اجر  در ایران به ترتیب زیر دفاتر فروش دارد:
00دفتر فروش اجر در تهران / اهن مکان..
00دفتر فروش اجر در تبریز/ازادی..