اجرنما…چه اصولی درفروش ساختمان مهم است؟

//./بازار مسکن در این روز‌ها تفاوت اساسی با چند سال پیش بازار مسکن دارد. در چند سال پیش تقاضا بیشتر از عرضه بوده و معمولا فروش واحد بصورت پیش فروش بوده است . نمای ساختمان اهمیتی نداشت و مشتری فقط یک واحد میخرید و چندان به جزیبات کاری نداشته ولی امروزه ساختمان نیز مانند کالاهای دیگر باید در بازار عرضه شود و خریدار  ساختمانی که شرایط بهتر و کیفیت بهتر و جذابیت بالاتر ی داشته باشد  را پسند میکند و اقدام به خرید میکند.
امروزه با توجه به اینکه عرضه ساختمان بسیار بیشتر از تقاضا است .سازندگانی که از یک سری اصول پیروی کنند موفق به فروش واحد میگردند . خواب سرمایه انها کمتر میشود . البته این اصول چندین اصل را شامل میشود ولی انچه مد نظر وب سایت شهر اجر میباشد اصل نمای ساختمان در تاثیر فروش واحد است . کاملا روشن است با توجه به عرضه فراوان واحد های قابل فروش در این بازار سارندگانی موفق خواهند بود که نمای ساختمان را سر سری نگیرند و ان را مهم ترین شرط فروش واحد بدانند.