اجر…واسطه ها را حذف کنیم تا ارزانتر خرید کنیم

//..از انجا که واسطه‌ها و فروشگاه‌ها سود خود را درصدی میگیرند اگر بخواهند 15 درصد سود بگیرند تفاوت قیمت با کارخانه حداقل 7 الی 10 هزار تومان‌‌ می‌باشد . به همین دلایل بهتر است این نوع اجرها را مستقیما از کارخانه خرید کنید.زیرا حداقل متری 10 هزار  تومان ارزان تر خرید میکنید . البته این مزیت در وب سایت شهر اجر بیشتر است . چرا که کارخانه‌ها معمولا به متراز های پایین یا خرید های شخصی قیمت بالاتری میدهند . ولی وب سایت شهر تفاوتی در این زمینه قائل‌‌ نمی‌شود .
وب سایت شهر اجر در ایران سه شعبه دارد
فروش اجر و اجرنما در تهران
فروش اجر و اجرنما در تبریز

احساس رضایت صد در صدی را در خرید تجربه کنید / وب سایت شهر اجر  و حق با مشتریست .