اجرنمای قزاقی…دلیل تاکید برخریداجر قزاقی از شهر اجر تهران

///..به صرفه ترین خرید اجر قزاقی یا اجر سنتی   خرید از نمایشگاه شهر اجر در تهران / اهن مکان /‌‌ می‌باشد .
تفاوت قیمت اجر قزاقی در شهر اجر با سایر فروشگاه‌ها بسیار زیاد است . علت ان بر میگردد به هدف شهر اجر . که همانا تولید با حداقل هزینه و بهترین کیفیت و دریافت سود اندک. به همین دلایل قیمت اجر قزاقی در شهر اجر  تهران بسیار کمتر از سایر کارخانه ها‌‌ می‌باشد . البته دلایل این موضوع بیش از این هاست که در مقالات قبلی توضیح داده شد!!!!!…….