انواع و مدلهای اجر نسوز نما

///…اجرنسوز مدل های متفاوتی دارد که همگی از تفاوت رنگ بندی ایجاد میشود. این مدل‌ها شامل:

//..اجر نسوز پرتقالی……..
//..اجر نسوز قرمز تیره……..
//..اجر نسوز قهوای………….
//..اجر نسوز قهوهای سوخته……..
//..اجر نسوز سفید………………..
//..اجر نسوز مشکی…………..
//..اجر نسوز امریکایی……..
//..اجر نسوز انگلیسی…