اجر قزاقی و اجرنما و ترکیب بندی اجر ها از نوع ساخت ومواد

بازرگانی شهر اجر با بهره گیری از بهترین مواد اولیه کاملترین اجرها را از هر نوع و مدل تولید و عرضه‌‌ می‌نماید.شهر اجر در ایران.شهر اجرتبریز/چهارراه حافظ.شهر اجر تهران/اهن مکان
جنس آجر بستگی به مواد و مصالحی دارد که در ساختن آن به کار رفته است. آجر ساده از خاک رس خالص ساخته می‌شود و آجر رنگی را از آمیختن بعضی از مواد رنگی با گل خاک رس می‌سازند. آجر لعاب دار را از مالیدن گرد لعاب روی خشت آن درست می‌کنند. با افزودن ماسه و شن زیاد به گل،آجر توخالی می‌سازند. آجر توخالی پوک و سبک است و گرمای کمتری را از خود عبور میدهد. آجر نسوز را از خاک نسوز (گل بوته)و موادی مانند اکسید سیلیسیم و اکسید آلومینیم می‌سازند. این آجر در برابر دمای بسیار بالا مقاوم است و به همین سبب آن را در ساختن آتش دان‌ها و کوره‌ها و اجاق‌ها به کار می‌بردند.البته امروز با تغییر جزئی در مواد اولیه به عنوان اجر نما نیز مورد استفاده قرار‌‌ می‌دهند.