اجر نسوز…موارد مصرف اجر ماسه اهکی

در ایران در مناطقی که خاک رس در دسترس نباشد و یا بسیار کم باشد ولی ماسه به حد وفور یافت می‌شود مانند سواحل دریا و… امکان تهیه آجر مقدور نیست و یا اگر تهیه شود بسیار گران تمام خواهد شد و حمل آن از نقاط دیگر با توجه به هزینه حمل مقرون به صرفه نیست.لذا در این مکان‌ها باید از آجر ماسه آهکی استفاده شود که هم دارای استهکام لازم باشد و هم صرفه اقتصادی داشته باشد.دفاتر شهر اجر:
فروش آجر تهران/اهن مکان
فروش اجر  تبریز/چهارراه حافظ