اجرنما و موارد استفاده اجر ماسه اهکی

بازرگانی شهر اجر با بیش از 18سال سابقه کار مفید در صنعت تولید موفق انواع اجر و اجرنما در ایران گامهای بلندی را در ارتقای کارخانجات خود برداشته که نتیجه ان به زودی به سمع و نظر همگان خواهد رسید. دفاتر فروش شهر اجر:
شهر اجر تهران/اهن مکان
شهر اجر تبریز/چهارراه حافظ

بازرگانی شهر اجر بی رقیب در قیمت و کیفیت